Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok TotalLaki-laki Perempuan
Jumlah %Jumlah % Jumlah %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 nan%0 nan% 0 nan%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 nan%0 nan% 0 nan%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 nan%0 nan% 0 nan%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 nan%0 nan% 0 nan%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 nan%0 nan% 0 nan%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 nan%0 nan% 0 nan%
JUMLAH 0 nan%0 nan% 0 nan%
BELUM MENGISI 0 nan%0 nan% 0 nan%
TOTAL 0 100%0 nan% 0 nan%